33. základní škola Plzeň

Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Jaromír Skalák. Konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě.

tel. +420378027429, skalakja@zs33.plzen-edu.cz

Rozsah činnosti školního metodika prevence zahrnuje zejména tyto oblasti:

 • tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
 • spolupráce s výchovným poradcem a zejména třídními učiteli při zachycování varovných signálů sociálně patologického chování
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci šikany, kyberšikany, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti nebo orgány státní správy při výskytu sociálně patologických jevů
 • zajišťování a předávání odborných informací a nabídek programů
 • jednání se zákonnými zástupci žáka a návrhy na svolání výchovných komisí dle pravidel Školního krizového plánu
 • spolupráce s organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Středisko výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR

Dokumenty

Minimální preventivní program velikost: 623 KB
 • Plzeň - oficiální informační server města

 • Centrum robotiky
 • FC Viktoria Plzeň
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Městský obvod Plzeň 3
 • Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická

 • Sportovní portál města Plzně
 • Škola online
 • Interaktivní program Alf