33. základní škola Plzeň

Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

O škole

Na 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí.

Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.

Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, FBŠ Gorily Plzeň, Studio J&A.

Za podpory a spolupráce FAČR, MŠMT, Magistrátu města Plzeň a Plzeňského kraje běží od 1. 9. 2015 na 33. ZŠ Plzeň projekt Regionální fotbalová akademie Plzeň.

Aktuality

Plavání pro veřejnost - změna

V pondělí 5. 12. 2022 a 19. 12. 2022 a ve středu 21. 12. 2022 z provozních důvodů zrušeno plavání pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno

V pátek 18. listopadu 2022 je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu nutné údržby hlavního uzávěru vody ve škole. Plavecký bazén a dopravní hřiště zůstávají v provozu. Bude zajištěna výuka českého jazyka pro cizince.

  • Plzeň - oficiální informační server města

  • Centrum robotiky
  • FC Viktoria Plzeň
  • Ovoce a zelenina do škol
  • Městský obvod Plzeň 3
  • Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická
  • Národní plán obnovy

  • Sportovní portál města Plzně
  • Škola online
  • Interaktivní program Alf