33. základní škola Plzeň

Informace o stravování

Od 01. 09. 2022 jsou stanoveny ceny obědů dle novely vyhlášky 272/2021.

Cena oběda pro žáky:

7 – 10 let – 34,- Kč

11 – 14 let – 36,- Kč

15 a více let – 38,- Kč

Do věkových skupin se žáci zařazují na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Tzn., pokud žák dosáhne 15. roku např. v červnu, musí být již zařazen do skupiny 15 a více let.

Placení obědů:

Již v průběhu měsíce června lze zadat souhlas k inkasu na měsíc srpen ve prospěch účtu 20137311/0100 vedeného u Komerční banky. Záloha na měsíc září 2022 bude splatná k 22.8.2022. Limit na inkaso zadejte 1 000,- Kč.

Po tomto datu lze stravné na měsíc září zaplatit buď jednorázovým platebním příkazem nebo v hotovosti do pokladny školní jídelny.

Přihlášky ke stravování:

Vyplněné přihlášky ke stravování doručte do ŠJ nebo do školy během měsíce června, v průběhu prázdnin vhoďte vyplněnou přihlášku do schránky u školní jídelny.

 • Po zapsání Vašeho dítěte mu bude přidělen čip, jehož cena činí 15,- Kč.
 • Při ztrátě nebo znehodnocení je nutné čip vždy znovu zakoupit.
 • Bez platného čipu nebude oběd vydán.

Obědy při naplánovaných absencích je nutné odhlašovat na tel. čísle 378027415 nebo e-mailem mandikovani@zs33.plzen-edu.cz vždy 48 hodin předem. V případě nemoci Vám oběd na stávající den nelze odhlásit, ale je možno si ho od 11 – 11.30 hod. odebrat v jídlonosičích domů. Další dny je nutné odhlásit. V případě náhlého onemocnění dítěte je možné odhlásit oběd ráno do 6 hod. na tel. záznamník nebo na e-mail.

 • Plzeň - oficiální informační server města

 • Centrum robotiky
 • FC Viktoria Plzeň
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Městský obvod Plzeň 3
 • Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická

 • Sportovní portál města Plzně
 • Škola online
 • Interaktivní program Alf